Contacts Enhance

Skal utvikles som en mobilapplikasjon med fokus på forbedring av kontakter/visitkort